ColdFrm - Özgün İçerik Paylaşım Sitesi

Tam Versiyon: Facebook Spam Bot [Code]
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Facebook spam bot yapmak isteyen arkadaslar güle güle kullanın

Eklenecekler
2 Adet Timer
1 RichTextBox
2 Button 
1 Label 
1 LinkLabel
2 RadioButton
Kod:
Public Class Form1


   Private Sub RichTextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)


   End Sub

   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       Timer1.Enabled = False

   End Sub

   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

       Timer1.Enabled = True
   End Sub

   Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
       Timer1.Enabled = False
       SendKeys.Send("M")
   End Sub

   Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
       SendKeys.Send(RichTextBox1.Text)
       SendKeys.Send("{Enter}")
   End Sub

   Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click

   End Sub

 
   Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs)


   End Sub

   Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick

   End Sub

   

   Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged
       Timer1.Interval = "1000"
   End Sub

   Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton2.CheckedChanged
       Timer1.Interval = "100"
   End Sub

   Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
       End

   End Sub

   Private Sub KaydetToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles KaydetToolStripMenuItem.Click
       SaveFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*"
       Dim dosya As String
       If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
           dosya = SaveFileDialog1.FileName()
           RichTextBox1.SaveFile(dosya)
       Else
           Exit Sub
       End If
   End Sub

   Private Sub RichTextBox1_TextChanged_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RichTextBox1.TextChanged

   End Sub

   Private Sub AçToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AçToolStripMenuItem.Click
       Dim dosya As String
       OpenFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*"
       If OpenFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
           dosya = OpenFileDialog1.FileName
           RichTextBox1.LoadFile(dosya)
       Else
           Exit Sub
       End If
   End Sub

   Private Sub YapımcToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles YapımcToolStripMenuItem.Click

   End Sub

   Private Sub FacebookToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles FacebookToolStripMenuItem.Click
       System.Diagnostics.Process.Start("https://www.facebook.com/kullanan kisinin facebook adresi?ref=tn_tnmn")
   End Sub
End Class

Hatta Verirse
Kod:
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
       Kullanım_Kılavuzu.Show()
   End Sub
  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
       League_of_Legends_Modu.Show()
   End Sub

İçinden Silin. :)