Facebook Spam Bot [Code]

[XFB] Konu Bilgileri

Kategori Adı Facebook
Konu Başlığı Facebook Spam Bot [Code]
Konbuyu başlatan Bayram
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan Bayram

Bayram

TeamStar
Yönetici
Facebook spam bot yapmak isteyen arkadaslar güle güle kullanın

Eklenecekler
2 Adet Timer
1 RichTextBox
2 Button
1 Label
1 LinkLabel
2 RadioButton
Kod:
Public Class Form1


Private Sub RichTextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)


End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Timer1.Enabled = False

End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Timer1.Enabled = True
End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Timer1.Enabled = False
SendKeys.Send("M")
End Sub

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
SendKeys.Send(RichTextBox1.Text)
SendKeys.Send("{Enter}")
End Sub

Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click

End Sub


Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs)


End Sub

Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick

End SubPrivate Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged
Timer1.Interval = "1000"
End Sub

Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton2.CheckedChanged
Timer1.Interval = "100"
End Sub

Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
End

End Sub

Private Sub KaydetToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles KaydetToolStripMenuItem.Click
SaveFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*"
Dim dosya As String
If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
dosya = SaveFileDialog1.FileName()
RichTextBox1.SaveFile(dosya)
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Private Sub RichTextBox1_TextChanged_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RichTextBox1.TextChanged

End Sub

Private Sub AçToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AçToolStripMenuItem.Click
Dim dosya As String
OpenFileDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*"
If OpenFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
dosya = OpenFileDialog1.FileName
RichTextBox1.LoadFile(dosya)
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Private Sub YapımcToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles YapımcToolStripMenuItem.Click

End Sub

Private Sub FacebookToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles FacebookToolStripMenuItem.Click
System.Diagnostics.Process.Start("https://www.facebook.com/kullanan kisinin facebook adresi?ref=tn_tnmn")
End Sub
End Class

Hatta Verirse
Kod:
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Kullanım_Kılavuzu.Show()
End Sub
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
League_of_Legends_Modu.Show()
End Sub

İçinden Silin. :)
 
Üst